Skip to navigation Skip to main content

Ons afval 100% CO2-neutraal

Image: 

Het klimaat verandert. Ons afval heeft hier effect op. Bij het ophalen en verwerken van afval komt namelijk CO2 vrij. En een teveel aan CO2 is de belangrijkste factor in de opwarming van de aarde. 

Dankzij SITA Green Label wordt het afval 100% CO2 neutraal opgehaald en verwerkt. Zij houden de CO2-uitstoot zo laag mogelijk door preventie en hergebruik van afval. Toch blijft er een hoeveelheid CO2 over. Door de CO2-uitstoot te compenseren met investeringen in duurzame energieprojecten, maakt dit de verwerking van het afval 100% CO2 neutraal. Jaarlijks wordt er een bijdrage gegeven, afgestemd op de omzet. Met deze bijdrage financiert SITA duurzame gecertificeerde energieprojecten via Climate Neutral Group. 

Dankzij het Green Label kunnen wij duurzamer en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom, een prachtige manier om de leefbaarheid op onze planeet te verbeteren.

Kijk hier wat onze werkwijze in 2013 opgeleverd heeft voor het milieu.

Een beter milieu begint bij jezelf!

  • Terugbel service
  • Offerte aanvraag
  • Ons vinden
  • Verkoop tweedehands units